Priser

Priser på Analyser og vejledninger:

Vejledning i ernæringsterapi (kostvejledning) – komplementær behandling

Iris-analyse med kostvejledning: Varighed ca. – 1 time. Pris: 1.135,- kr.
– En opfølgning koster 685,- kr.

En konsultation hos Frede Damgaard, med Irisanalyse – for at se hvordan kroppens systemer fungerer – samt individuel kostvejledning.

Helpakkeløsning – Helbredsanalyse. – komplementær behandling

Fuldpakke løsningen med Iris-analyse, Vega-testere, Corpus analyser og kostvejledning.

Varighed ca. 2 timer. Pris 1.735,- kr.
– En opfølgning koster 1.135,- kr.

”Fuld pakke” konsultation hos Frede Damgaard med Irisanalyse – for at se hvordan kroppens systemer fungerer, Vega-Test – vitamin-, mineral- og fødevarereaktioner, Vega-Check – samt en analyse på en Corpus Analyser – for scanning af kroppens systemer. Yderligere vil der blive foretaget måling af fedtprocent, væskebalance, BMI m.m. på special vægt, – efterfulgt af – suppleret med individuel kostvejledning- og vejledning i natur-produkter.